Utvalda insikter

Läckagesökning

13 maj, 2023 | Vattenmätare

Tänk om dina mätare kunde höra det som du inte kan se

Läckagedetektering innan mätarinstallationen i servisledningar och distributionsnätet kan vara en stor utmaning. Därför bestämde Kamstrup sig för att skapa en ny vattenmätare som kunde underlätta vid läckagedetekteringsprocessen att spåra vattenläckage. Idén bakom var att integrera akustisk läckagedetektering direkt i mätaren med hjälp av ultraljudsteknik för att detektera ljudmönster som indikerar ett möjligt läckage.

Man testade sina idéer och prototyper med flera olika bolag för att förstå det vanliga sättet att identifiera läckage och hur man på bästa sätt använder ljud som ett sätt att optimera hur bolag lokaliserar läckage idag. 

En lösning för dina läckagedetekteringsbehov

Den toppmoderna ultraljudsvattenmätaren flowIQ® 2200 introducerar integrerad akustisk läckagedetektering som gör det möjligt att övervaka dina servisledningar avseende möjliga läckage. Med sitt förstklassiga låga startflöde på 2 l/timme, mäter den även den minsta förbrukningen. Mätaren är ytterst stabil genom hela det dynamiska intervallet med en väldigt låg felmarginal – och som en statisk mätare utan rörliga delar, bibehåller den samma exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 16 år.

Aktivera hela ditt nätverk
Som ett finmaskigt nätverk av läckloggers, övervakar alla dina mätare ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att detektera möjliga läckage – 24/7. Med andra ord behöver du inte separata läckloggers runt om i ditt försörjningsområde, eftersom mätarna arbetar åt dig.

Men hur fungerar det?

När vatten flödar genom en läckande ledning skapas ett annorlunda ljudmönster än vatten som flödar genom en intakt ledning. Akustiken ändras och skapar olika ljud beroende på storleken på läckaget eller rörbrottet.

Med hjälp av ultraljudsgivare registrerar flowIQ® 2200 dessa ljudmönster och skickar tillbaka det lägsta, uppmätta värdet över en 24-timmars period. Detta görs för att säkerställa att mätaren filtrerar bort bakgrundsljud såsom trafik ovanför marken eller ljud från den normala vattenförbrukningen inom huset. Om den lägsta, registrerade ljudnivån överskrider en viss nivå, så finns det en hög risk för läckage eller rörbrott i den givna installationen eller området.

Tillsammans med det medföljande analysverktyget Leak Detector, kan du få större transparens i ditt distributionsnät än någonsin tidigare.