Trygghet

Uppkopplad trygghet

Det finns flera fördelar med att ha temperatur och fuktgivare, brandlarm och läckagegivare uppkopplade tillsammans med sina intelligenta mätare vid IMD.

För det första kan man övervaka och styra inomhusklimatet på ett effektivt sätt, vilket kan bidra till att spara energi och förbättra komforten för de boende.

För det andra kan man snabbt upptäcka och åtgärda eventuella problem som kan orsaka skador på fastigheten eller hota säkerheten, till exempel överhettning, fukt eller vattenläckage. Genom att övervaka batterier och funktion på brandvarnarna slipper man onödiga kostnader för att på plats kontrollera deras funktion.

För det tredje kan man samla in och analysera data från de olika sensorerna och mätarna, vilket kan ge värdefull information om fastighetens prestanda, underhållsbehov och förbättringsmöjligheter.

Uppkopplade enheter ger dig trygghet och säkerhet, och kan även ge dig lägre försäkringspremier.

Temperatur- och fuktgivare
  kamstrup flowIQ2102
  • Trådlös M-Bus
  • Upp till 16 års batterilivslängd
  • Två st. utbytbara AA-batterier

  Kamstrup temperatur- och fuktighetsgivare kan integreras i ett befintligt trådlöst M-Bus nätverk och ger tillförlitliga temperaturmätdata. Det gör att luftfuktighet och rumstemperatur kan övervakas trådlöst när som helst.

  En ytterligare fördel är att givaren är lätt att montera. Konfigurering kan göras med hjälp av DIP-omkopplare.

  Batteriets livslängd är upp till 16 år, beroende på vilket överföringsintervall som ställs in. De två AA-batterierna är lätta att byta och är skyddade mot omvänd polaritet.

   

  Rökdetektor
   • Trådlös M-Bus
   • Batterilivslängd upp till 10 år

   Vår avancerade  rökdetektor  är designad för att känna av rök som kommer in i avkänningskammaren och är designad för att ge tidig varning om utvecklande bränder genom att ge ljudlarm från dess inbyggda sirén.

   Rökdetektorn är utrustad med en radiosändare som skickar statusmeddelanden via protokollet Wireless M-BUS & OMS (Open Metering Standard). Den integrerade radiomodulen används endast för att övervaka och överföra rökdetektorns prestanda och funktionalitet.

   Denna rökdetektor är endast avsedd för användning i en enskild bostad och har ingen sammankoppling till andra rökdetektorer.

    

   Läckagedetektor
    Kamstrup flowIQ3100
    • Trålös M-bus
    • Batterilivslängd upp till 14 år

    Läckagedetektorn larmar så snart vatten detekteras. Enheten upptäcker vattenläckage på golvet när den är ansluten till en sensorkabel eller annan sensor som leder ström när den utsätts för vatten.

    Enheten har en robust design utrustad med ett batteri med upp till 14 års. Batterinivån övervakas kontinuerligt och en lågnivåvarning utfärdas när batteriet börjar ta slut.

    Enheten kan användas där det finns en oro för att läckage kan uppstå, till exempel under diskmaskinen, i källaren eller där det finns en koppling som är oroande. Enheten larmar när läckagekabeln detekterat vatten i 5 sekunder.