Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

 

Senast reviderad 31.03.2023

 

Hos Mindmill respekterar vi dataintegritet och det är vår högsta prioritet att skydda data, förhindra felanvändning och dataförlust. Vi respekterar det förtroende som våra intressenter har för vår förmåga att hantera deras data på ett säkert och tillförlitligt sätt. Alla data hanteras i enlighet med EU-förordningen General Data Protection Regulation (EU GDPR) och andra tillämpbara dataskyddsförordningar.

Vi värderar det förtroende som du visar oss, när du överlämnar din personliga information till oss, och vi kommer endast använda din information i relation till de presenterade syftena och samtycket från dig. Dessutom bevarar Mindmill endast dina data under den period det är legitimt rimligt att göra det. Därefter raderas data som samlats in av oss eller som överlåtits till oss av dig. Vi tillhandahåller en grundlig översikt över vilken typ av information som samlas in, hur data används och om data delas med någon tredje part.

Vilka är vi?

När du besöker Mindmill ABs (hädanefter vi/vår/oss/vårt) webbsida, www.Mindmill.se, våra fysiska lokaler eller kommunicerar med oss på något sätt, tar vi emot och behandlar dina personuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvariga när det gäller de personuppgifter som vi behandlar om dig. Våra kontaktuppgifter är:

Mindmill AB
Näckrosgatan 6
464 32 Mellerud

För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på telefon, 031-758 30 00, eller via e-post info@mindmill.se

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

I avsnittet nedan finns en beskrivning av all behandlingsaktivitet samt information om behandlingen av personuppgifter, syftet med behandlingen av personuppgifter, den rättsliga grunden, överföringar (liksom alla tredjelandsöverföringar, om det är relevant) och lagringstider.

Allmän administration av affärsrelationer

I syfte att förvalta och upprätthålla affärsrelationer med våra kunder och leverantörer behandlar vi dina personuppgifter som kontaktperson i form av namn, e-postadress, befattning, telefonnummer och språk.

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter är GDPR artikel 6 (1)(f), eftersom det ligger i vårt legitima intresse att förvalta och upprätthålla våra relationer med företagskunder och/eller leverantörer.

Vi erhåller vanligen dessa personuppgifter direkt från dig, men i vissa fall får vi dina personuppgifter från andra källor, t.ex. offentliga telefonkataloger eller affärskontakter.

Allmän kontakt med slutkunder

I vissa fall kan vi vara i kontakt med slutkunder (kunder) och behandlar därför personuppgifter i form av dina kontaktuppgifter som kund, dvs. namn, e-postadress och telefonnummer.

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter som kund är GDPR artikel 6 (1)(f), eftersom det ligger i vårt legitima intresse att behandla dina kontaktuppgifter som slutkund för att kunna besvara din förfrågan.

Marknadsföring via e-post

Om du har registrerat dig för att få marknadsföringsmaterial via e-post behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, e-post, telefonnummer, stad, postnummer, affärsområde och arbetsplats för att kunna skicka relevant marknadsföringsmaterial till dig. Våra e-postmeddelanden innehåller nyheter om IMD och våra intelligenta mätningslösningar för vatten, värme/kyla och el, trygghet och elbilsladdning eller nya framtida affärsområden.

Syftet med behandlingen i fråga är att vi ska kunna kontakta dig direkt och skicka direktmarknadsföringsmaterial som är relevant för dig.

Vår rättsliga grund för att skicka marknadsföringsmaterial och behandla dina personuppgifter i detta avseende är ditt samtycke, se GDPR artikel 6 (1)(a). Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke om du inte längre vill bli kontaktad av oss. Du kan göra detta genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i inledningen av vår Integritetspolicy.

I enlighet med ditt samtycke till att få marknadsföringsmeddelanden via e-post, behandlar vi beteendeuppgifter om dig i form av när du har anmält dig till vårt nyhetsbrev och annan liknande marknadsföring, hur många gånger du har öppnat ett visst marknadsutskick, när du har öppnat marknadsföringsutskicket, vilka länkar du har klickat på, var du befinner dig geografiskt när du öppnar marknadsföringsutskicket och vilken enhet du använder när du läser det. Syftet och den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att utföra en intern profilering för att anpassa innehållet i våra marknadsföringsutskick via e-post och undersöka om du är en potentiell kund, se GDPR artikel 6 (1)(f).

Allmän direktkontakt via e-post

Om du har använt våra kontaktformulär för att du vill bli kontaktad direkt via e-post, behandlar vi följande vanliga personuppgifter om dig: Namn, e-postadress, adress, postnummer, stad, företag, position i företaget och beskrivningen av den förfrågan som du skriver in i fritextfältet.

Syftet med behandlingen i fråga är att vi ska kunna kontakta dig direkt och svara på din förfrågan.

Vår rättsliga grund för att kontakta dig direkt via e-post som svar på din förfrågan och behandla dina personuppgifter i detta avseende är ditt samtycke, enligt GDPR artikel 6 (1)(a). Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke om du inte längre vill bli kontaktad av oss. Du kan göra detta genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.

Om vi -– baserat på din specifika förfrågan – bedömer att det är mer relevant för dig att komma i kontakt med våra affärspartners, Kamstrup eller Loggamera, överför vi ovan nämnda personuppgifter till någon av dessa för att de ska kunna svara på din förfrågan.

Allmän direktkontakt via telefon

Om du har begärt att bli kontaktad via telefon, behandlar vi följande personuppgifter om dig: Namn, e-postadress, telefonnummer, land, företag och beskrivningen av den förfrågan som du skriver in i fritextfältet.

Vårt syfte och rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter är att kunna kontakta dig direkt via telefon som svar på din förfrågan, se GDPR artikel 6 (1)(f).

Försäljnings- och marknadsföringsmaterial som distribueras fysiskt

I syfte av försäljning och marknadsföring distribuerar vi ibland fysiskt försäljnings- och marknadsföringsmaterial till kontaktpersoner hos våra kunder. I detta avseende behandlar vi personuppgifter om dig som kontaktperson i form av ditt namn och din arbetsplats. Försäljnings- och marknadsföringsmaterialet distribueras till dig på din arbetsplats.

Vår rättsliga grund för behandlingen av personuppgifter är GDPR artikel 6 (1)(f), eftersom det ligger i vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter för att skicka dig fysisk post med relevanta nyheter, produktinformation, information om evenemang osv.

Du kan när som helst välja att inte längre ta emot marknadsföring genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som nämns ovan.

För att vi ska kunna skicka materialet till dig överlåter vi dina personuppgifter till Post Nord eller en annan motsvarande postpartner.

Cookies

När du besöker vår hemsida genereras cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Vi använder cookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår hemsida. Vi samlar därför in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare.

Du kan i de flesta fall på egen hand hantera dina cookie-inställningar i din webbläsare genom att gå in på dina webbläsar-inställningar. Du kan till exempel ställa in din webbläsare till att blockera alla cookies eller endast acceptera vissa typer av cookies. Observera dock att detta kan medföra att vår webbplats inte fungerar som den ska eller att vissa funktioner inte längre är tillgängliga för dig.

Lagring och radering

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften som anges ovan.

När vi inte längre har något syfte med behandlingen i fråga kommer vi att radera dina personuppgifter. När vi bedömer vårt behov av behandling och lagringsperiodens längd tar vi hänsyn till alla relevanta rättsliga skyldigheter och preskriptionstider, samt den risk som är förknippad med behandlingen i fråga.

Dina rättigheter

Enligt GDPR och med förbehåll för de villkor som anges i dessa bestämmelser har du följande rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan i denna integritetspolicy.

  • Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter
  • Rätten till korrigering av felaktiga personuppgifter och rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade
  • Rätten att få tillgång till personuppgifter
  • Rätten till radering av personuppgifter
  • Rätten att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter på grund av skäl som rör din särskilda situation, vilket grundar sig på GDPR artikel 6(1)(f). Om du gör invändningar får vi inte längre behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke via den kontaktinformation som anges ovan i denna integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagenligheten av den behandling av personuppgifter som skedde före återkallandet.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Giltighetsdatum för denna integritetspolicy finns i början av texten.

Läs mer om GDPR här.