Mätaravläsning

Att samla in mätaravläsningar med jämna mellanrum ökar avsevärt värdet av data. Frekventa data gör att du kan lokalisera oregelbundenheter mer noggrant och de ger dig den transparens som behövs för att du ska kunna optimera ditt nätverk.

Frekvent datainsamling i ett fullständigt automatiserat nätverk skapar även en plattform för dataanalys på nästa nivå och datadrivna optimeringar i realtid av distributionsnätet: lokalisering av värmeförlust, läckage osv.

Kamstrups mycket exakta och tillförlitliga mätare i kombination med intuitiv mätaravläsning gör det möjligt för dig att snabbt samla in mätdata via fjärravläsning och enkelt få åtkomst till data på din önskade plattform. När som helst och till vem du vill. Allt går att integrera enkelt med andra system såsom ditt faktureringssystem. Dessutom drar din förening/dina hyresgäster nytta av fakturering baserad på faktisk förbrukning istället för på uppskattningar, minskade kostnader och inga oväntade fakturor.

Genom att ta steget från manuella avläsningar till fjärravläsning eller mobil avläsning kan du få frekventa smarta mätaravläsningar av högkvalitativa data från dina intelligenta mätare. Detta gör att du kan titta på ditt nätverk på ett nytt sätt och använda avläsningarna för mer än bara fakturering.

Det behöver inte vara svårt att komma igång med fjärravläsning. Vi erbjuder ett stort urval av automatisk mätaravläsning och smarta mätsystem som sträcker sig från handhållna enheter eller drive-by-lösningar, till fasta nätverk med data som samlas in dagligen, per timme eller med fem minuters intervall – tillsammans med användarvänliga datahanteringsprogram.

Alternativa kommunikationslösningar

Smarta mätare tillhandahåller inte bara noggranna mätningar, de digitalt överförda värdena utesluter även felaktiga avläsningar och säkerställer samtidiga avläsningar.
OMNIPOWER® enfasmätare
Mobil fjärravläsning

Alternativ 1 på bilden ovan visar en så kallad drive-by-lösning. Den innebär att man läser av mätarna snabbt och enkelt men hjälp av en handhållen utrustning (READy Converter) genom att helt enkelt köra eller gå förbi fastigheterna som skall avläsas. Med hjälp av gratisprogrammet USB Meter Reader i din dator kan du avläsa inhämtade mätvärden och exportera dem till en Excel-fil.

I alternativ 2 kan du genom en App i din mobiltelefon exportera mätvärden till vår molntjänst, READy Manager. Där genereras ett komplett faktureringsunderlag för önskad period som skickas per e-post till vald mottagare.

Med en mobil mätaravläsningslösning minskar du tiden som du spenderar på att läsa av mätarna och du undviker fel i och med att mätarna avläses digitalt. Den datakommunikation som används i mobila mätaravläsningslösningar och lösningar med fasta nätverk är densamma, vilket innebär att du när som helst kan uppgradera din mobila mätaravläsningslösning till en lösning med fast nätverk.

Automatisk fjärravläsning

Automatisk fjärravläsning innebär att mätarna antingen kopplas upp i ett nätverk som i alternativ 3 ovan (M-Bus wireless) eller är försedda med ett inbyggt simkort, alternativ 4,  (NB-IoT) som gör att de kopplas upp individuellt. I båda fallen läses mätarna av helt automatiskt vilket innebär att du har tillgång till aktuell information när som helst från din dator eller telefon. Mätare uppkopplade i nätverk medför större möjlight till övervakning av ledningsnätet. Mätare uppkopplade med NB-IoT skickar timvärden samlat vid ett tillfälle per dygn.  Vi använder Loggamera som är en webbaserad plattform där du kan se alla data för era fastigheter och anläggningar i ett och samma system samt integrera med ert faktureringssystem eller förvaltare.