Tjänster

Individuell mätning & debitering

För att komma igång med IMD behöver alla bostäder i er fastighet/förening förses med smarta mätare. Mindmill tillhandahåller olika typer av mätare beroende på hur just era behov ser ut.

I samband med att ni skaffar smarta mätare hjälper vi Er att fördela kostnaderna på respektive bostad genom t.ex. att:

 • Förse er med utrustning så att ni själva kan scanna av mätarna och fakturera förbrukarna
 • Varje mätare skickar information som sammanställs till förbrukningsrapporter som sedan skickas direkt till din e-post.
 • Vår Portal visualiserar den individuella förbrukningen och hjälper dig skapa manuella rapporter och faktureringsunderlag
 • Automatiskt leverera information från vår Portal till Er ekonomiska förvaltare eller Ert eget ekonomisystem.

 

IMD Vatten
  a person's hand is holding a green cup with water coming out of it

  Fördela kostnader för kall och varmvatten på respektive förbrukare. Möjlighet till detektering och larm vid läckor och onormal förbrukning.

  IMD Värme
   white and black cat on white radiator heater

   När förbrukaren själv står för kostnaden kan stora besparingar göras. Systemet blir rättvist och man har möjlighet att påverka sin egen kostnad.

   IMD El
    clear light bulb lot

    Huvudskälen till att installera IMD El är oftast för att direkt sänka fasta kostnaderna genom omläggning av abonnemang eller för att kunna bättre tillgodogöra sig  egenproducerad el från t.ex. solceller.

    Elbilsladdning
     black and white usb cable plugged in black device

     El-bilar blir en allt större del av vår vardag. Fördela förbrukningen rättvist för  hyresgästerna. Vi har färdiga integrationer för Charge AmpsZaptecCTEK med flera.